W dniu 07.12.2018 r. firma Profesjonalne Szkolenia Informatyczne podpisała z Centrum Projektów Europejskich, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, umowę na realizację międzynarodowego projektu w ramach poddziałania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, pt. „Szkoła Młodych inżynierów/inżynierek” (POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18).
Celem projektu jest dostosowanie w 22 szkołach na terenie Polski oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie nowoczesnych form edukacji w zakresie nauk technicznych. W ramach projektu zostanie wypracowany i wdrożony nowy program szkoleniowy dla nauczycieli, umożliwiający prowadzenie nowej formy pracy z uczniami, rozwijającej ich zdolności i kompetencje politechniczne. Dzięki nowemu programowi uczniowie będą mieli szansę nabyć wiedzę z zakresu technologii, inżynierii i matematyki, a nauka będzie się odbywać w formie praktycznych zajęć, podczas których uczniowie będą konstruować własne modele samochodów zdalnie sterowanych. Ponadto w ramach projektu powstanie narzędzie oparte na WEBIE (system e-learningowy) oraz e-book dla uczniów, a także instrukcje i rekomendacje dla innych szkół zainteresowanych wdrożeniem rozwiązania.
Okres realizacji projektu: 01.12.2018 r. – 30.11.2021 r.

https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/849,podpisanie-pieciu-umow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-konkursu-nr-powr-04-03-00-ip-07-00-001-18