P.S.I. w Bazie Usług Rozwojowych

Uzyskaliśmy wpis do BUR w zakresie świadczenia za pośrednictwem Rejestru: usług szkoleniowych i innych rodzajów usług.

Dostępna na stronie www.inwestycjawkadry.pl Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma, za pośrednictwem której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą wybrać odpowiednią ofertę i zapisać się na usługi rozwojowe (m.in.: szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching), w tym te współfinansowane ze środków publicznych. BUR zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy przedsiębiorca (instytucja) lub zainteresowana osoba prywatna mogła w sposób prosty i szybki wyszukać propozycję rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opracowała koncepcję systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych. System ma wspomóc Przedsiębiorców i ich pracowników w procesie pozyskiwania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.