Egzaminy

PSI Sp. z o.o. posiada status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Pearson VUE (ID 73544) . W naszym centrum egzaminacyjnym mogą Państwo przystąpić do międzynarodowych egzaminów z technologii informatycznych, min. Microsoft, VMware, Cisco, Oracle, CompTIA, Novell, Sun, IBM, Intel, SCO, EXIN, Linux SAIR Gnu oraz wielu innych.

Pełne listy sponsorów dostępne odpowiednio na stronie www.pearsonvue.com.

  • Rejestracji na egzaminy można dokonać poprzez:
  • nasze centra egzaminacyjne
  • telefoniczne w Pearson Vue/Prometric
  • na stronie www.pearsonvue.com

Procedurę zgłoszenia na egzamin należy rozpocząć od telefonicznego uzgodnienia terminu egzaminu z Administratorem egzaminów w P.S.I, sp. z o.o., nie później niż 3-5 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu.

O wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne prosimy także osoby, które zamierzają samodzielnie dokonać rejestracji za pośrednictwem Pearson Vue