Szkolenia z dofinansowaniem w 2017 roku.

Pracodawco, czy wiesz że w roku 2017 możesz otrzymać dofinansowanie na szkolenia swoich pracowników? Takie możliwości daje Baza Usług Rozwojowych oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z całego pakietu usług doradczych oraz szkoleń dla swoich pracowników, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych PARP. BUR ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom i ich pracownikom korzystania z ogólnodostępnej bazy wysokiej jakości, certyfikowanych ofert usług rozwojowych.

P.S.I. Sp. z o.o. uzyskała wpis do bazy i wśród specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje na potrzeby różnych branż i zawodów, studiów podyplomowych czy usług doradczych znajdziesz również nasze szkolenia i warsztaty komputerowe.

Dofinansowanie do 80% koszów szkolenia, można uzyskać na szkolenia otwarte, jak i „szyte na miarę” kursy dla Twojej firmy. Więcej informacji http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Jakie działania mogą być sfinansowane w firmie?

• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
• określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma natomiast znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może sam skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca ze środków własnych pokrywa 20% kosztów szkolenia. Maksymalna kwota dofinansowania na osobę to obecnie 12 165 zł.

Więcej informacji: http://www.wup.kielce.pl/krajowy-fundusz-szkoleniowy.

Jeśli masz pytania odnośnie dofinansowania oferowanych przez nas szkoleń, zapraszamy do naszego biura w Kielcach.

Więcej informacji można również uzyskać poprzez e-mail na adres info@interpsi.pl lub telefonicznie (tel. 41 343 05 80).

Nie czekaj - ilość środków jest ograniczona!