Ogłoszenia

Ogłoszenie 12
 

Opublikowane przez P.S.I. - 27 lipca 2021 r. 

  Zapraszamy do składania ofert na usługę trenera regionalnego w ramach projektu nr 02/LE3/2021.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61401

   Zawiadomienie o wyborze oferty - Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Pełnienie funkcji trenera/trenerki regionalnego/nej TIK w projekcie „TIK w świętokrzyskich szkołach". (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Ogłoszenie 13
 

Opublikowane przez P.S.I. - 29 lipca 2021 r. 

  Zapraszamy do składania ofert na usługę trenera lokalnego w ramach projektu nr 04/LE/2021.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61775

Zawiadomienie o wyborze oferty: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61775?sekcja=oferty

Ogłoszenie 14
 

Opublikowane przez P.S.I. - 12 grudnia 2022 r. 

  Zapraszamy do składania ofert na usługę pełnienia funkcji trenera/ki regionalnego/j i lokalnego/j w ramach projektu "TIK w świętokrzyskich szkołach "edycja 2 - zapytanie nr  01/LE7/2022.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138613

Zawiadomienie o wyborze oferty: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138613?sekcja=oferty

 

Ogłoszenie 15
 

Opublikowane przez P.S.I. - 05 stycznia 2023 r. 

  Zapraszamy do składania ofert na usługę pełnienia funkcji trenera/ki lokalnego/j w ramach projektu "TIK w świętokrzyskich szkołach "edycja 2 - zapytanie nr  02/LE7/2023.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141528

Zawiadomienie o wyborze oferty:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141528?sekcja=oferty

Ogłoszenie 16


Opublikowane przez P.S.I. - 13 stycznia 2023 r. 

  Zapraszamy do składania ofert na dostawę modeli zdalnie sterowanych pojazdów do samodzielnego montażu przez uczniów na potrzeby realizacji działań projektowych w ilości 23 zestawów - zapytanie ofertowe  nr  01/SMI/2023.

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Dostawa modelizdalnie sterowanych pojazdów do samodzielnego montażu przez uczniów na potrzeby realizacji działań projektowych w ilości 23 zestawów (funduszeeuropejskie.gov.pl).

Zawiadomienie o wyborze oferty:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142433?sekcja=oferty

Ogłoszenie 17

Opublikowane przez P.S.I. - 09 lutego 2023 r. 

  Zapraszamy do składania ofert na usługę pełnienia funkcji trenera/ki regionalnej TIK i lokalnego/j w ramach projektu "E-nauczyciel w kazdej szkole" - zapytanie nr  01/LE8/2023.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145963

Zawiadomienie o wyborze oferty:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145963?sekcja=oferty

 

 

 


Archiwum

Brak archiwalnych ogłoszeń.