Innowacyjne nauczanie w szkole - programowanie

Miło nam poinformować, że niedawno zakończyliśmy realizację bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu „Innowacyjne nauczanie informatyki w szkole – programowanie”, organizowanych w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017. Szkolenia te zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczestników, czemu dali Oni wyraz w ankietach podsumowujących kursy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz zgłaszaną w ankietach potrzebę organizowania większej liczby takich warsztatów i fakt wprowadzenia (od nowego roku szkolnego 2017/2018) do podstawy programowej różnych przedmiotów elementów programowania, postanowiliśmy zaproponować Państwu kontynuację cyklu tych szkoleń, aby większa liczba chętnych Nauczycieli mogła wziąć w nich udział.
Serdecznie zapraszamy Nauczycieli Szkoły do udziału w w/w szkoleniu. Szczegółowe informacje, z zakresem tematycznym i ankietą zgłoszeniową są dostępne na stronie internetowej www.psi.kielce.pl. W przypadku skompletowania całej grupy (min. 10 osób) istnieje możliwość zorganizowania takiego szkolenia u Państwa w szkole, w szkolnej pracowni komputerowej.
1. Tematyka szkolenia: „Innowacyjne nauczanie – programowanie”– szkolenie realizowane wg. załączonego poniżej programu
2. Ilość godzin szkolenia: 16 godzin lekcyjnych
3. Termin realizacji szkolenia: do uzgodnienia (po 8 godz. dziennie w weekend lub ferie, po 4 godz. od poniedziałku do piątku od godz.16:00)
4. Miejsca realizacji szkoleń: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11 25-310 Kielce lub w Państwa Szkole (minimum 10 osób z Państwa miejscowości)
5. Cena szkolenia: 200,00 zł netto*/od osoby + VAT 23%
*Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.
6. Pozostałe informacje dot. szkolenia: szkolenie realizowane w formie wykładu i zajęć praktycznych przy komputerze; uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD), certyfikat ukończenia szkolenia w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym Microsoft oraz poczęstunek w trakcie przerw (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka).
Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie załączonej ankiety zgłoszeniowej i przesłanie na adres: P.S.I. Sp. z o.o. ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce lub pod numer fax: 041 343 05 81. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 413430580, kom: 512 503 751 lub e-mail: info@psi.kielce.pl.

Program:

Moduł

Tematyka

Liczba

godz. (T/P)

1.

MODUŁ 1 (teoretyczny) – Programowanie – od czego zacząć?
 Czy programowanie jest trudne? TAK!
 Czy każdy będzie programistą? NIE!
 Czy Nauczyciel „informatyki” jest w stanie sam nauczyć programowania? NIE!
 Czy programowanie jest ciekawym zajęciem? TAK/NIE (dla większości)

1/0

2.

MODUŁ 2 (teoretyczny/praktyczny) – Dobór środowiska programistycznego
  Scratch, Baltie, Java, C, Python, Scada, SQL, Html, XML, XSLT, BASIC, Assembler
 Oprogramowanie pomocnicze - edytory tekstu i multimediów (muzyka, video), inne narzędzia

1/2

3.

MODUŁ 3 (teoretyczny/praktyczny) – Podejście do rozwiązywania problemów – propozycje
  Analiza problemu
 Wskazanie odbiorcy rozwiązania – dla kogo i w jakim celu
 Środowisko operacyjne, w którym rozwiązanie będzie funkcjonowało (komputer, netbook, tablet, smartfon, inne)
 Dane wejściowe i spodziewane wyniki
 Analiza zagrożeń
 Propozycja metody rozwiązania
 Opis słowny rozwiązania (krok po kroku)
 Czy zaproponowane rozwiązanie posiada cechy algorytmu? – nie każde rozwiązanie jest algorytmem
 Zgodność ze standardami, przepisami prawa oraz etyką

2/2

4.

MODUŁ 4 (praktyczny) – Warsztaty
   Praca z wybranym środowiskiem programistycznym - wybrane techniki programowania

0/12

RAZEM

16(4/12)

W ramach szkolenia zapewniamy 16 godz. lekcyjnych zajęć przy stanowisku komputerowym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli, poczęstunek w trakcie przerw (kawa, herbata, napoje zimne,  ciasto, ciastka, owoce).

Czas szkolenia: 16 godzin (2 dni po 8 godz. lub 4 dni po 4 godz.)
Cena: jak powyżej

Rejestracja:
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Rozpoczęcie szkoleń - I grupa - planowane jest od dnia 18.08.2016 r.
Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie załączonej poniżej ankiety zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres: P.S.I. Sp. z o.o. ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce, ewentualnie pocztą elektroniczną na adres info@psi.kielce.pl, lub faksem pod numer 41 343 05 81.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (41 343 05 80) lub pocztą elektroniczną na adres info@psi.kielce.pl.

Dokumenty do pobrania - nauka programowania

Sortuj według 
< WSTECZ 1 z 1 DALEJ >
    Plik Data Wielkość  
Formularz zgłoszenia na szkolenie - Innowacyjne nauczanie-programowanie 12-19-2016 10:38 272 K POBIERZ
< WSTECZ  1 z 1  DALEJ >